Строителство

Фирма Стимекс ООД има дългогодишен опит в цялостно изграждане от начало до край (пълнен инженеринг вкл. проучване, пълно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация) на бензиностанции, газстанции и петролни бази. Извършваме и всякакъв вид реконструкции и ремонтни дейности на търговски и ведомствени обекти, и петролни бази.

Като член на Камарата на строителите в България, притежаваме необходимите удостоверения за правото да изпълняваме строежи:

  • I – TV 007742 – Първа група, строежи от Първа до Пета категория
  • III – TV 001623 – Трета група, строежи от Втора и Трета категория
  • V – TV 004730 – Пета група

Стимекс ООД има изградени над 400 обекта в цялата страна.
Наши клиенти са веригите ОМВ България ООД, Еко България ЕАД, Сакса АД, Лукойл България ЕООД, Ромпетрол България ЕАД, Петрол България АД, НИС Петрол ЕООД и др.