Проектиране

Проектиране на резервоари и съдове

Стимекс ООД, гр. Хасково разполага с проектанско звено от висококвалифицирани специалисти.

Инженерите в проектантски отдел изготвят конструктивната документация, по която се изработват различни съдове и резервоари в производствената ни база в град Хасково.

Използваме специален софтуер за изчисления, анализи и проектиране на съдове под налягане, топлообменници и бойлери.

Инвестиционно проектиране

Стимекс ООД, гр. Хасково разполага с проектанско звено от висококвалифицирани специалисти.

Експертите в проектанския ни отдел членуват в Камарата на инженерите в Инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност по части: Технологии, Електрическа, КИПиА, Конструктивна и др.

Фирмата има възможност да изпълни цялостно проектиране на обекти тип бензиностанции, газстанции, петролни терминали и др. Проектите, които се изготвят са съобразени с нормативните документи (наредби и стандарти), действащи в страната и в Европейския съюз.

Нашите експерти ще Ви окажат пълно съдействие в процеса на съгласуване на проектите в съответните държавни институции (Пожарна, ИДТН и др.)