Антикорозионна защита

Като производител на метални изделия за Стимекс ООД е изключително важно осигуряването на надеждна, дълготрайна и ефективна корозионна защита на произведените стоманени конструкции.

Посредством полагането на подходяща АКЗ се осигурява не само отличен вид на изделията, но и се гарантира надеждност и дълъг експоатационен срок на съоръженията.