Сертификати

Сертификат БДС EN ISO 9001 2015 – BG

Сертификат БДС EN ISO 45001 2018 – BG

Сертификат БДС EN ISO 14001 2015 – BG

Сертификат ISO 50001 2018 – BG

Сертификат за производствен контрол и заваръчен сертификат по EN ISO 1090

Серификат EN ISO 3834-2 2005 ENG

Удостоверение от ДАМТН

Удостоверение от Камарата на строителите – I ва категория

PED_2014_68_EU