Обект ИНСА

Клиент

СЕВИ ОЙЛ ООД

Локация

Пловдив

Година

2018

За проекта

Изработка, доставка и монтаж на LPG инсталация, резервoaри за светли горива, оборудване по технология светли горива и метан.
Доставка на горивораздавателни колонки.