Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Пречиствателни станции - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

Стимекс ООД има опит в проектиране, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудване за Пречиствателни станции за отпадни и питейни води (ПСОВ и ПСПВ), както и в реконструкция и модернизация на съществуващи Пречиствателни станции.

Можем да доставим следната апаратура и съоръжения за третиране, транспортиране и депониране на флуиди:

 • помпи
  • захранващи за химически активни, абразивни и гъсти флуиди;
  • дозаторни за реагенти
 • разбъркващи устройства
  • пропелерни миксери;
  • барботатори за аериране с въздуходувка.
 • управление, автоматизация и визуализация на процесите
  • система СКАДА за визуализация на технологични процеси, съдове и съоръжения;
  • индустриални контролери;
  • рН метри и рН сонди за автоматично командване на помпи, разбъркващи устройства и т.н.;
  • дебитометри за вход и изход инсталация;
  • електромагнет вентили и пневмозадвижки;
  • електронни, поплавкови и ултразвукови нивомери;
  • честотни инверториза миксери;
  • софтстартери за помпи.
 • фитрационни системи
  • филтри за механично пречистванес активен въглен и кварцов пясък;
  • механични филтри;
  • филтърпреси за утайки.
 • съдове и арматура
  • неръждаеми, полиетиленови и полипропиленови съдове, тръбопроводи и арамтура за химически активни и абразивни вещества;
  • системи и съдове за подготовка , съхранение и транспортиране на химически реагенти
  • специални покрития на съдове : антикорозионни и устойчиви на абразивни флуиди;
  • автокуплиращи устройства, кранове, клапани и др.

ПСОВ, изградени от Стимекс ООД пречистват органичните и биолигични замърсители, тежките метали и различни други токсични вещества от отпадните потоци при химико-металургично производство и галванизация ии битови отпадни води.

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД