Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Огнепреградители, филтри и фунии - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

Огнепреградители

 

Предназначение

Огнепреградител с искроуловител е предназначен за монтиране на дихателната тръба (отдушника) на резервоари за съхранение или транспортиране на нефтопродукти и/или леснозапалими течности (ЛЗТ), образуващи взривоопасни смеси с въздуха, приложим за експлозивна група IIА (БДСEN13463-1+АС : 2004).

Техническо описание

Изделието се състои от два елемента (поз.1 и поз.3) с вградени ограничители на пламък (поз. 3.1), свързани чрез технологична тръба (поз.2) с резба G 1 1/2" или 2”.

Огнепреградител (поз.3) е единия ограничител на пламък, монтиран в корпус от към страна на отдушната тръба непосредствено на защитавания резервоар.

Искроуловител (поз.1) е втория ограничител на пламък, монтиран в корпус, усъвършенстван с комплект клапани.

 

Филтри

 

 

Предназначение

Служи за пречистване на светли горива от механически примеси при зареждане на складови резервоари.

Техническо описание

Изделието представлява цилиндрично тяло с капак във вътрешното пространство , на което е разположен филтриращия елемент, състоящ се от два слоя: сито и мрежа. Пречистваният флуид постъпва през горния щуцер  във филтриращия елемент и изтича от долния. Херметизирането на работното пространство е осъществено чрез уплътнения , устойчиви на водородни течности.

 

                                                                                    Ду 80                           Ду100

Филтрираща повърхност                                            > 5100                        > 10500 mm

Едрина на задържаните частици                                 > 0,6                          >     0,6 mm

Присъединителни размери                                Трб. ф 89х4                       ф 108 х 4 mm

Габаритни размери:

Дължина                                                    -                  280                                    280 mm

Ширина                                                     -                  164                                     164 mm

Височина                                                   -                  310                                     365 mm

Маса                                                          -                  7,5                                      9,0 кг   

 

 

Фунии

 

 

 

 

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД