Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Корпоративни новини - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

"Публично информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проект: BG 16RFOP002 – 2. 040 – 1227 „Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „СТИМЕКС“ ООД, чрез внедряване на нова автоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър да 1200 мм и обем да 10 куб. м.“

"Публично информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проект: BG 16RFOP002 – 2. 040 – 1227 „Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „СТИМЕКС“ ООД, чрез внедряване на нова автоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър да 1200 мм и обем да 10 куб. м.“

"Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на „Aвтоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м“ в „Стимекс”ООД““

През февруари 2020 г. "Стимекс" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г.

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД