Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Колонки Adast Systems a.s. - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

Колонки за светли горива

Колонките са предназначени за дозиране на традиционните светли горива - бензин и дизел. Те са оборудвани с електронни броячи за количество и цена на изпомпаното гориво.

Колонките за светли горива на Adast Systems, Чехия, се произвеждат в три варианта: Minor, Popular и Major. Те могат да бъдат оборудвани със система за изсмукване или за налягане.

V-line Minor (899.6x3)

 

 

 

V-line popular 899x.4x2

 

 

V-line Major 460x, 470x R

          

       

Колонки за LPG

Колонките са предназначени за дозиране на втечнен газ пропан - бутан (LPG). Те са оборудвани с електронни броячи за количество и цена на изпомпваното гориво. Произвеждат се в три варианта: Minor, Popular и Major.

 

V-line Popular LPG (899.1.6x2 LPG, 8995.6x2 LPG)

 

 

V-line Major LPG (4701.0x0/LPG)

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД