Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
ЕСФП Oil Sys - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

"ЕСФП ОЙЛ СИС"

Електронна Система с Фискална Памет за управление на бензиностанции

Система "ОЙЛ СИС" е изградена от модул "ПРОДАЖБИ" и модул "СКЛАД". Те могат да работят както по отделно, така и заедно.

Модул ПРОДАЖБИ е част от програмния продукт, през който се осъществява комуникация със средствата за измерване на течни горива, продажби от обекта с връзка към фискално устройство, както и фактуриране и други търговски операции. Модул ПРОДАЖБИ може да бъде конфигуриран за работа с TOUCH SCREEN. Системата позволява работа с неограничен брой каси и обекти. Системата притежава функция за допълнителна визуална или звукова аларма при определени предварително указани условия като близък край на хартия и др.

Функционални характеристики

 • издаване на незабавни фактури и фактури по касови бонове
 • водене на безкасови клиенти и издаване на информационен клиентски бон
 • различни типове отстъпки и надбавки
 • работа с клиентски карти
 • лимитиране на клиентски карти
 • продажба на стоки
 • продажба на стоки горива на един фискален бон
 • поддръжка на неограничен брой бар кодове на една стока
 • водене на статистика за продажба за период, фактури, зареждания на карти
 • следене на салда към доставчици и задължения на клиенти
 • следене на наличностите в реално време
 • лесно и удобно ревизиране на наличностите
 • справки за печалба и движение на стоки за период
 • изготвяне на дневници по ЗДДС
 • стандартни експорти на справките и документите към EXCEL, ACROBAT READER, HTML, TXT и др.
 • изготвяне на експортни файлове към най-използваните счетоводни програми
 • следене на минимални количества
 • работа със заявки за доставки
 • централно управление на няколко обекта през интернет - смяна на цени, въвеждане на номенклатури, карти и отстъпки.
 • обединяване на данните в централен офис и възможност за централизирани справки по обекти
 • аналитични справки в диаграми и графики за анализиране на клиентопотока и натовареността на касите, както и анализ на печалбата
 • рецептурник - следене на наличности
 • управление на многоскладови стопанства
 • издаване на стокови разписки
 • издаване на фактури и проформи
 • водене на стоки на консигнация
 • работа в автоматичен локален режим при загуба на връзка със сървър до възстановяване на достъпа
 • работа с неограничен брой артикули и клиенти
 • следене на моментна наличност, както и на наличност към стар период
 • следене на движение на стоки и материали
 • изработка на досиета на автомобили
 • следене на разьодите на обекта - ток, вода, заплати
 • работа с услуги
 • задаване на процент за оператора за всяка група
 • печат с места за получаване - бар, кухня, барбекю
 • коментар при поръчки към кухня
 • зануляване на база данни и стартиране с чиста база

 

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД