Ние предлагаме проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване

за бензиностанции, газстанции, метанстанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции.


Стимекс - динамичен и надежден партньор

 

Фирма „Стимекс” ООД е специализирана в проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване за бензиностанции, газстанции, метанстанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции. Компанията предлага комплексни решения за модулни станции за светли горива и пропан-бутан.

Доверието към „Стимекс” ООД и цялостният напредък на компанията се дължат на високото професионално ниво, което гарантира не само постигането на отлична функционалност на проектираните и изградени обекти и съоръжения, но и намирането на оптималните решения в интерес на нашите клиенти.

Ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, които отговарят на клиентските и нормативни изисквания.

„Стимекс” ООД е признат от своите клиенти за динамичен, надежден и коректен партньор.

Корпоративни новини

 • Публично информационно събитие в Стимекс ООД (2) 27.01.2021 г.

  "Публично информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проект: BG 16RFOP002 – 2. 040 – 1227 „Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „СТИМЕКС“ ООД, чрез внедряване на нова автоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър да 1200 мм и обем да 10 куб. м.“

  Прочетете още...

 • Публично информационно събитие в Стимекс ООД 22.01.2021 г.

  "Публично информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проект: BG 16RFOP002 – 2. 040 – 1227 „Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „СТИМЕКС“ ООД, чрез внедряване на нова автоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър да 1200 мм и обем да 10 куб. м.“

  Прочетете още...

 • Откриване на процедура за определяне на изпълнител 18.03.2020 г.

  "Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на „Aвтоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м“ в „Стимекс”ООД““

  Прочетете още...

 • Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 05.02.2020 г.

  През февруари 2020 г. "Стимекс" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г.

  Прочетете още...


Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД