BG-RRP-3.004-2378 Технологична модернизация в предприятието

Бенефициент

Стимекс ООД

Начало

10.04.2023 г.

Край

10.04.2024 г.

 

Наименование на проекта

BG-RRP-3.004-2378  Технологична модернизация в предприятието

Кратко описание на проекта

Закупуване на машини, съоръжения и оборудване

Цел на проекта

Повишаване на производствения капацитет и качество на предлаганите продукти, увеличаване на произвежданата продукция, както и намаляване на производствените разходи при производство на съдове под налягане, чрез дигитализиране и цифровизация на производствените процеси.

Обща стойност

1 454 000.00 лв., от които 699 955.60 лв. безвъзмездно финансиране.