Хоризонтални надземни резервоари за пропан-бутан за битови нужди