Термична обработка на детайли

ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ

Фирма Стимекс ООД разполага с пещ за термичнообработка на метали.

Характеристики на пещта:

  • размери 3400 х 3400 х 2200 мм;
  • работна температура 1000 0 С;
  • издаване на протокол от работния процес  по време на термичната обработка на металите.