Строителни услуги

СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Фирма Стимекс ООД има опит в проучване, цялостно проектиране и изграждане от начало до край („turn key project“) – пълен инженеринг, с въвеждане в експлоатация, както и във всякакъв вид реконструкции и ремонтни дейности на бензиностанции, газстанции и петролни бази.

Като член на Камарата на строителите в България, притежаваме Удостоверения за правото да изпълнява строежи, както следва:

  • I – TV 007742 – Първа група, строежи от Първа до Пета категория
  • III – TV 001623 – Трета група, строежи от Втора и Трета категория
  • V – TV 004730 – Пета група