ПРОЕКТИРАНЕ

Стимекс ООД, гр. Хасково разполага с проектанско звено от висококвалифицирани специалисти.

Експертите в проектанския ни отдел членуват в Камарата на инженерите в Инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност по части: Технологии, Електрическа, КИПиА, Конструктивна и др.

Фирмата има възможност да изпълни цялостно проектиране на обекти тип бензиностанции, газстанции, петролни терминали и др. Проектите, които се изготвят са съобразени с нормативните документи (наредби и стандарти), действащи в страната и в Европейския съюз.

Проектантите изготвят и конструктивната документация, по която се изработват различни съдове и резервоари в производствената ни база в град Хасково.