За фирмата

ЗА ФИРМАТА

Фирма Стимекс ООД е специализирана в проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване за бензиностанции, газстанции, метанстанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции. Компанията предлага комплексни решения за модулни станции за светли горива и пропан-бутан.

Доверието към Стимекс ООД и цялостния напредък на компанията се дължат на високото професионално ниво, което гарантира не само постигането на отлична функционалност на проектираните и изградени обекти и съоръжения, но и намирането на оптималните решения в интерес на нашите клиенти.

Ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите от нас продукти и услуги , които отговарят на клиентските и нормативните изисквания.

Стимекс ООД може да достави:

 • Технологично оборудване за бензиностанции (тръби, резервоари, помпи и др.);
 • Технологично оборудване за газстанции (тръби, резервоари, помпи и др.);
 • Технологично оборудване за метанстанции (тръби, резервоари, помпи и др.);
 • Технологично оборудване за петролни терминали за светли горива, авиационно гориво,  пропан-бутан и др.;
 • Резервоари за светли горива по EN 12285.
 • Резервоари за пропан-бутан до 400м3;
 • Резервоари за съхранение на горива с обем до 50 000 м3;
 • Системи за измерване на ниво, разход, налягане, плътност и други – в резервоари и инсталации;
 • Цистерни за петролни продукти,киселини, храни и химически продукти с СЕ маркировка , съгласно ADR;
 • Съдове под налягане с СЕ маркировка по директива PED (97/23/ЕС);
 • Съдове и оборудване за хранителната промишленост;
 • Съдове и оборудване за химическата промишленост;
 • Съдове и оборудване за енергийната промишленост;
 • Електрически разпределителни табла НН;
 • Електрически табла за контрол и автоматизация.
 • Специални метални конструкции.

Фирма Стимекс ООД извършва всички необходими изпитани, издава паспорти за своите изделия, документи за приемане на обекта от оторизираните органи и въвеждане в експлоатация.

Стимекс ООД извършва и сервизно обслужване  – гаранционно и следгаранционно.

Комапнията е сертифицирана по следните международни стандарти“

 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството;
 • ISO 14001 – Системи за управление на околната среда;
 • BS OHSAS 18001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.